/


Resultaat

Werknemerskosten

2024

Voordeel alle aard

0,00

Verschuldigde belastingen (1)

0,00

Werkgeverskosten

Solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) (2)

0,00

Vennootschapsbelasting op verworpen uitgaven

0,00

Kosten voor de werkgever

0,00